Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚWIADCZENIA - 2020

Oświadczenia będące załącznikami do zarządzenia Nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu składania zgód i oświadczeń związanych z kandydowaniem oraz członkostwem w organach kolegialnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersyteckim Kolegium Elektorów, kandydowaniem na Rektora oraz pełnieniem funkcji kierowniczych i zajmowaniem niektórych stanowisk w Uniwersytecie Wrocławskim

OŚWIADCZENIA W KADENCJI 2020-2024

DOC1_oswiadczenie_Rektor 2020_2024.doc (62,50KB)
DOC2_oswiadczenie_Rada Uniwersytetu 2020_2024.doc (61,50KB)
DOC3_oswiadczenie_Rada Uniwersytetu_2020_2024_Przewodniczacy Samorzadu.doc (61,50KB)
DOC4_oswiadczenie_Senat 2020_2024.doc (64,00KB)
DOC5_oswiadczenie_Rada Dyscypliny Naukowej 2020_2024.doc (72,50KB)
DOC6_oswiadczenie_Rada Wydzialu 2020_2024_profesorowie i dr hab.doc (64,00KB)
DOC7_oswiadczenie_Rada Wydzialu 2020_2024_pozostali czlonkowie rady.doc (66,50KB)
DOC8_oswiadczenie_Uniwersyteckie Kolegium Elektorow 2020_2024.doc (67,50KB)
DOC9_oswiadczenie_Dziekan 2020_2024.doc (69,50KB)
DOC10_oswiadczenie_Prorektor 2020_2024.doc (72,00KB)
DOC11_oswiadczenie_Prodziekan 2020_2024.doc (72,50KB)
DOC12_oswiadczenie_Dyrektor Generalny_Finansowy 2020_2024.doc (70,50KB)
DOC13_OSWIADCZENIE LUSTRACYJNE.doc (58,50KB)
DOC14_INFORMACJA LUSTRACYJNA.doc (43,50KB)
DOC15_informacja RODO.doc (43,00KB)
 

OŚWIADCZENIA W KADENCJI 2016-2020

DOCoswiadczenie_Rada Dyscypliny Naukowej 2016_2020.doc (72,50KB)
DOCoswiadczenie_Rada Wydzialu 2016_2020_pozostali czlonkowie rady.doc (67,50KB)
DOCoswiadczenie_Rada Wydzialu 2016_2020_profesorowie i dr hab.doc (64,50KB)
DOCoswiadczenie_Senat 2016_2020.doc (63,50KB)