Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład Senatu

KADENCJA 2020-2024

 

I. JM Rektor:

 1. prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – Przewodniczący Senatu

 

II. Przedstawiciele nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub zatrudnieni na stanowisku profesora Uniwersytetu:

 1. dr hab. Robert Alberski prof. UWr – Wydział Nauk Społecznych (Dziekan)
 2. dr hab. Sławomir Berski prof. UWr – Wydział Chemii (Dziekan)
 3. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych (Dziekan)
 4. prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska – Wydział Nauk Biologicznych (Prorektor ds. nauczania)
 5. prof. dr hab. Marcin Cieński – Wydział Filologiczny
 6. prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa – Wydział Nauk Biologicznych
 7. prof. dr hab. Mariusz Jabłoński – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 8. dr hab. Wioletta Jedlecka prof. UWr – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 9. prof. dr hab. Tomasz Jurdziński – Wydział Matematyki i Informatyki (Dziekan)
 10. prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak – Wydział Filologiczny
 11. prof. dr hab. Karol Kiczka – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii (Dziekan)
 12. dr hab. Maciej Kryza prof. UWr – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 13. dr hab. Robert Kucharczyk prof. UWr – Wydział Fizyki i Astronomii
 14. dr hab. Arkadiusz Lewicki prof. UWr – Wydział Filologiczny (Dziekan)
 15. prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski – Wydział Matematyki i Informatyki
 16. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska (Dziekan)
 17. dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek prof. UWr – Wydział Nauk Społecznych
 18. dr hab. Dorota Nowak prof. UWr – Wydział Biotechnologii (Dziekan)
 19. dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 20. prof. dr hab. Wanda Patrzałek – Wydział Nauk Społecznych
 21. prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 22. prof. dr hab. Jan Sobczyk – Wydział Fizyki i Astronomii
 23. prof. dr hab. Jacek Świątkowski – Wydział Matematyki i Informatyki
 24. prof. dr hab. Michał Tomczak – Wydział Fizyki i Astronomii (Dziekan)
 25. prof. dr hab. Robert Wysocki – Wydział Nauk Biologicznych
 26. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska – Wydział Biotechnologii
 27. prof. dr hab. Eugeniusz Zych – Wydział Chemii (Prorektor ds. badań naukowych)

 

III. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. dr Justyna Ciuraszkiewicz – Wydział Biotechnologii
 2. dr Tomasz Greczyło – Wydział Fizyki i Astronomii
 3. dr hab. Marcin Kadej prof. UWr – Wydział Nauk Biologicznych (Dziekan)
 4. dr hab. Paweł Klint prof. UWr – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
 5. dr Barbara Kowalczyk – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 6. dr Jakub Michaliszyn – Wydział Matematyki i Informatyki
 7. mgr Iwona Nowicka – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 8. dr hab. Jarosław Panek – Wydział Chemii
 9. dr hab. Andrzej Raczyk – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 10. dr Tomasz Wysłobocki – Wydział Filologiczny
 11. dr hab. Jacek Zieliński – Wydział Nauk Społecznych

 

IV. Przedstawiciele doktorantów i studentów:

 1. mgr Mateusz Bartoszewicz – Samorząd Doktorantów
 2. Karol Guzikowski – Samorząd Studentów (WMI)
 3. Michał Jerz – Samorząd Studentów (WPAE)
 4. Joanna Kowalska – Samorząd Studentów (WF)
 5. Ewa Motała – Samorząd Studentów (WNHP)
 6. Dorota Orlińska – Samorząd Studentów (WNB)
 7. Barbara Skiepko – Samorząd Studentów (WCh)
 8. Miłosława Sysio – Samorząd Studentów (WNS)
 9. wakat – Samorząd Studentów (WB)
 10. wakat – Samorząd Studentów (WFA)
 11. wakat – Samorząd Studentów (WNOZKŚ)

 

V. Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. mgr Krzysztof Demczyszyn – Zespół Dokumentacji Obrotu Zagranicznego
 2. Andrzej Jabłoński – Muzeum Przyrodnicze
 3. mgr Tomasz Moskal – CSNiE im. Willy'ego Brandta

 

VI. Osoby uczestniczące z głosem doradczym:

 1. prof. dr hab. Dariusz Adamski – Prorektor ds. innowacji i zmian
 2. mgr Dominik Delczyk – Przewodniczący Samorządu Doktorantów
 3. dr hab. Tomasz Kalisz prof. UWr – Prorektor ds. studenckich
 4. dr Anna Kałużna – Przedstawiciel ZZPAiB UWr
 5. mgr Aneta Kędzierska-Nowicka – Dyrektor Finansowy
 6. Patryk Korolko – Przewodniczący Samorządu Studentów
 7. dr Tomasz Krawczyk – Przedstawiciel ZZNA UWr
 8. dr Jan Kusznierz – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 9. dr Paweł Laskoś-Grabowski – Przedstawiciel OZZ Inicjatywa Pracownicza
 10. mgr Urszula Łupkowska-Bugaj – Audytor wewnętrzny
 11. mgr Ewa Majewska-Machaj – Radca prawny
 12. dr hab. Patrycja Matusz prof. UWr – Prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych
 13. dr Leszek Ryk – Przedstawiciel ZNP
 14. mgr Barbara Starnawska – Dyrektor Generalny
 15. dr Katarzyna Uczkiewicz – Rzecznik prasowy

 

KADENCJA 2016-2020

PDFSenat UWr w kadencji 2016-2020.pdf
 

Wersja XML