Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Proponowany porządek obrad Senatu

Proponowany porządek obrad w dniu 23 listopada 2022 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 26 października 2022 r.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.
  4.1. Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Macieja Liśkiewicza na stanowisku profesora na czas określony od 1 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.
  4.2. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Góralskiego na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas nieokreślony od 1 grudnia 2022 r.
 5. Wnioski Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w sprawie odnowienia dyplomu doktora.
 6. Zmiany w komisjach senackich na kadencję 2020-2024.
 7. Powołanie członków Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2022-2026.
 8. Sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale Nr 151/2020 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Odpadami.
 9. Wniosek w sprawie przekształcenia Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta.
 10. Sprawozdanie z działalności Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego za rok akademicki 2021/2022.
 11. Wolne wnioski.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 26 października 2022 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 21 września 2022 r.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.
  4.1. Wniosek Wydziału Biotechnologii w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Rafała Bartoszewskiego na stanowisku profesora na czas określony od 1 listopada 2022 r. do 30 września 2023 r.
  4.2. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Gołdyna na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas określony od 1 listopada 2022 r. do 30 września 2024 r.
  4.3. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia dr hab. Marty Osypińskiej na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas określony od 1 listopada 2022 r. do 30 września 2024 r.
 5. Zmiany w senackiej Komisji Nauczania.
 6. Wniosek w sprawie zlecenia wykonania portretu rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2020-2022 prof. Przemysława Wiszewskiego.
 7. Wnioski dydaktyczne.
  7.1. Program Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Przygotowanie do zawodu nauczyciela.
  7.2. Sprostowanie omyłek pisarskich w niektórych uchwałach Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.
 8. Informacja o wynikach ewaluacji jakości działalności naukowej.
 9. Wolne wnioski.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 21 września 2022 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wniosek w sprawie odwołania członka Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.
 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 22 czerwca 2022 r.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.
  5.1. Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Petra Heinzla na stanowisku profesora na czas określony od 1.10.2022 r. do 30.09.2025 r.
  5.2. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie zatrudnienia dr hab. Agnieszki Heleny Duffy na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas nieokreślony od 1.10.2022 r.
  5.3. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie zatrudnienia dr. hab. Wojciecha Małeckiego na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas nieokreślony od 1.10.2022 r.
  5.4. Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia dr. hab. Adriana Smolisa na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas nieokreślony od 1.10.2022 r.
  5.5. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra Plichty na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas nieokreślony od 1.10.2022 r.
  5.6. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie zatrudnienia dr. Eli Ornera Kramera na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas nieokreślony od 1.10.2022 r.
 6. Wnioski dotyczące zmian w komisjach uczelnianych i senackich.
  6.1. Zmiana przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.
  6.2. Zmiana w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.
  6.3. Zmiany w komisjach senackich.
 7. Zmiana uchwały Nr 131/2019 w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim.
 8. Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Wrocławskim.
 9. Wnioski dydaktyczne.
  9.1. Sprostowanie omyłek pisarskich w uchwale Nr 133/2019 w zakresie programu studiów dla kierunku historia sztuki.
  9.2. Uchylenie uchwały Nr 46/2021 w sprawie programu studiów dla kierunku pedagogika na poziomie studiów drugiego stopnia.
 10. Wolne wnioski.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 22 czerwca 2022 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 25 maja 2022 r.
 3. Przyjęcie protokołu opiniodawczego posiedzenia Senatu UWr w dniu 25 maja 2022 r.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.
  5.1. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Anety Jezierskiej na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2022 r.
  5.2. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Jarosława Panka na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2022 r.
  5.3. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Lucjana Jerzykiewicza na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2022 r.
  5.4. Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. Tomasza Greczyły na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2022 r.
  5.5. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Jakuba Kociubińskiego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2022 r.
  5.6. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Wojciecha Jasińskiego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2022 r.
 6. Wniosek w sprawie odwołania członka Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.
 7. Wnioski dydaktyczne.
  7.1. Sprostowanie omyłek pisarskich w niektórych uchwałach Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.
  7.2. Wnioski Wydziału Filologicznego w sprawie programów studiów dla kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023.
  7.2.1. Program studiów dla kierunku anglistyka, studia II stopnia.
  7.2.2. Program studiów dla kierunku filologia indyjska, studia II stopnia.
  7.2.3.  Program studiów dla kierunku filologia polska, studia I i II stopnia.
  7.2.4. Program studiów dla kierunku filologia rosyjska, studia I stopnia.
  7.2.5.Program studiów dla kierunku filologia ukraińska, studia I stopnia.
  7.2.6. Program studiów dla kierunku kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo, studia I stopnia.
  7.2.7. Program studiów dla kierunku slawistyka, studia II stopnia.
  7.3. Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie programu studiów dla kierunku informatyka stosowana i systemy pomiarowe, studia I stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023.
  7.4. Wnioski Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie programów studiów dla kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023.
  7.4.1. Program studiów dla kierunku Data Science, studia II stopnia.
  7.4.2. Program studiów dla kierunku indywidulane studia informatyczno-matematyczne, studia I stopnia.
  7.4.3. Program studiów dla kierunku informatyka, studia I i II stopnia.
  7.5. Wnioski Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie programów studiów dla kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023.
  7.5.1. Program studiów dla kierunku interdyscyplinarne studia europejskie, studia II stopnia.
  7.5.2. Program studiów dla kierunku historia sztuki, studia I i II stopnia.
  7.5.3. Program studiów dla kierunku pedagogika, studia I i II stopnia.
  7.5.4. Program studiów dla kierunku pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie.
  7.6. Wnioski Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w sprawie programów studiów dla kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023.
  7.6.1. Program studiów dla kierunku geologia, studia I i II stopnia.
  7.6.2. Program studiów dla kierunku inżynieria geologiczna, studia I i II stopnia.
  7.7. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie programu studiów dla kierunku filozofia, studia I i II stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023.
  7.8. Wnioski Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programów studiów dla kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023.
  7.8.1. Program studiów dla kierunku administracja, studia II stopnia.
  7.8.2. Program studiów dla kierunku ekonomia, studia II stopnia.
  7.8.3. Program studiów dla kierunku kryminologia, studia I stopnia.
  7.9. Wnioski Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programów studiów podyplomowych od roku akademickiego 2022/2023.
  7.9.1. Program Studiów Podyplomowych Audyt Wewnętrzny Podmiotów Leczniczych.
  7.9.2. Program Studiów Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.
  7.9.3. Program Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki.
  7.9.4. ​​​​​​​Program Studiów Podyplomowych Prawo w Biznesie.
  7.9.5. Program Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym.
  7.10. Wniosek Wydziału Filologicznego dot. zmiany uchwał: Nr 104/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 oraz Nr 105/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023.
  7.11. Zasady i tryb rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024.
  7.12. Zasady i tryb rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024.
  7.13. Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2026/2027.
 8. Wolne wnioski.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 25 maja 2022 r. godz. 10.15

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 20 kwietnia 2022 r.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr Joanny Łubockiej na czas nieokreślony od dnia 1 czerwca 2022 r.
 5. Wnioski dydaktyczne.
  5.1. Wnioski Wydziału Filologicznego w sprawie programów studiów dla kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023.
  5.1.1. Program studiów dla kierunku studia śródziemnomorskie, studia I stopnia.
  5.1.2. Program studiów dla kierunku niderlandystyka, studia I stopnia
  5.1.3. Program studiów dla kierunku komunikacja wizerunkowa, studia I i II stopnia.
  5.1.4. Program studiów dla kierunku filologia germańska, studia I i II stopnia.
  5.1.5. Program studiów dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I i II stopnia.
  5.2. Wniosek Wydziału Filologicznego dot. zmiany uchwał: Nr 104/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 oraz Nr 105/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023.
  5.3. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zmiany uchwał Nr: 42/2018, 94/2020, 95/2020 i 106/2021 dotyczących szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim.
  5.4. Wnioski Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w sprawie programów studiów podyplomowych od roku akademickiego 2022/2023.
  5.4.1. Program Studiów Podyplomowych Międzyuczelniana Akademia Klimatu.
  5.4.2. Program Studiów Podyplomowych Geoturystyka.
  5.5. Wnioski Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programów studiów podyplomowych od roku akademickiego 2022/2023.
  5.5.1. Program Studiów Podyplomowych Prawo w Działalności Architekta.
  5.5.2. Program Studiów Podyplomowych Prawo Gospodarki Nieruchomościami.
  5.5.3. Program Studiów Podyplomowych Prawnik Korporacyjny.
  5.5.4. Program Studiów Podyplomowych Prawa Zamówień Publicznych.
  5.5.5. Program Studiów Podyplomowych Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej.
  5.5.6. Program Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej – Sytuacje Zagrożenia.
 6. Wolne wnioski.

- projekt porządku obrad został uzupełniony w poniższym zakresie:
dodano pkt 4a. Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Bogdanowi Rompoltowi.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 25 maja 2022 r. godz. 13.00

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie kandydatów na Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 20 kwietnia 2022 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Senatu.
  2.1. Przyjęcie protokołu nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 16 marca 2022 r.
  2.2. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 23 marca 2022 r.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.
  4.1. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Ewy Dudziak na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2022 r.
  4.2. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Łukasza Johna na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2022 r.
  4.3. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. inż. Magdaleny Rowińskiej-Żyrek na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2022 r.
  4.4. Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. Pawła Gawrychowskiego na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2022 r.
 5. Zmiana uchwały Nr 32/2021 w sprawie Kuratorium Nagrody Heisiga.
 6. Zmiana uchwały Nr 69/2021 w sprawie wzoru oraz zasad nadawania odznaki honorowej „Wrocławska Wolność”.
 7. Wnioski dydaktyczne.
  7.1. Wnioski Wydziału Chemii, Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie programów studiów dla kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023.
  7.1.1. Program studiów dla kierunku matematyka, studia I i II stopnia.
  7.1.2. Program studiów dla kierunku zarządzanie informacją, studia II stopnia.
  7.1.3. Program studiów dla kierunku studia śródziemnomorskie i klasyczne, studia II stopnia.
  7.1.4. Program studiów dla kierunku anglistyka, studia I stopnia.
  7.1.5. Program studiów dla kierunku zielona chemia, studia I stopnia.
  7.2. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w uchwałach dotyczących programów studiów dla kierunków: dziedzictwo kultury materialnej: ochrona, promocja, gospodarowanie, historia w przestrzeni publicznej, militarioznawstwo oraz historia.
  7.3. Zmiana uchwał: Nr 104/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 oraz Nr 105/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023.
  7.4. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie programu Studiów Podyplomowych Współczesne Trendy w Dydaktyce Języka Obcego od roku akademickiego 2022/2023.
  7.5. Zmiana regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
 8. Wnioski organizacyjne.
  8.1. Przekształcenie Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych.
  8.2. Regulamin senackiej Komisji Finansów.
 9. Wolne wnioski.

- projekt porządku obrad został uzupełniony w poniższym zakresie:
dodano pkt 8.3. Dyskusja dotycząca przebiegu procesu wyborów uzupełniających do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 23 marca 2022 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Senatu.
  2.1. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 23 lutego 2022 r.
  2.2. Przyjęcie protokołu posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 28 lutego 2022 r.
 3. Zmiana w komisjach senackich na kadencję 2020-2024.
 4. Wnioski dotyczące nagród.
  4.1. Nagrody Prezesa Rady Ministrów.
  4.2. Nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
 5. Wnioski w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.
 6. Wnioski dydaktyczne.
  6.1. Wnioski Wydziału Filologicznego w sprawie programów studiów dla kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023.
  6.1.1. Program studiów dla kierunku studia romanistyczne, studia II stopnia.
  6.1.2. Program studiów dla kierunku judaistyka, studia II stopnia.
  6.1.3. Program studiów dla kierunku East European Jewish Studies, studia II stopnia.
  6.2. Wnioski Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programów studiów dla kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023.
  6.2.1. Program studiów dla kierunku LL.M. International and European Law, studia II stopnia.
  6.2.2. Program studiów dla kierunku Criminal Justice, studia I stopnia.
  6.2.3. Program studiów dla kierunku Bachelor of Business and Administration, studia I stopnia.
  6.2.4. Program studiów dla kierunku Administration in International Organizations, studia II stopnia.
  6.3. Zmiana uchwał: Nr 104/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 oraz Nr 105/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023.
  6.4. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawo i Systemy Teleinformatyczne od roku akademickiego 2022/2023.
  6.5. Zmiana regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.
  6.6. Zmiana regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
 7. Sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale Nr 153/2019 w sprawie wzoru dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego.
 8. Uchylenie uchwał: Nr 166/2020 w sprawie regulaminu organizacyjnego Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego i Nr 14/2021 w sprawie wskazania osoby do Rady Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024.
 9. Sprawozdanie z działalności Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego za lata 2019-2021.
 10. Wolne wnioski.

- projekt porządku obrad został uzupełniony w poniższym zakresie:
dodano pkt 1a. Komunikaty i informacje.
dodano pkt 6.7. Zmiana regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 16 marca 2022 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja na temat bieżącej sytuacji w Uniwersytecie Wrocławskim.
 3. Uchwała w sprawie sytuacji na Uniwersytecie Wrocławskim po decyzji Ministra Edukacji i Nauki o wygaszeniu mandatu Rektora prof. dr. hab. Przemysława Wiszewskiego.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 28 lutego 2022 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Uchwała w sprawie potępienia agresji Rosji i wyrażenia solidarności z Ukrainą.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 23 lutego 2022 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu w dniu 26 stycznia 2022 r.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Zmiana w komisjach senackich na kadencję 2020-2024.
 5. Wolne wnioski.

- projekt porządku obrad został uzupełniony w poniższym zakresie:
dodano pkt 4a. Zmiana w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.
dodano pkt 4b. Dyskusja nad listem dotyczącym sytuacji w Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Proponowany porządek obrad w dniu 26 stycznia 2022 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Senatu UWr.
  2.1. Protokół nadzwyczajnego posiedzenia Senatu w dniu 8 grudnia 2021 r.
  2.2. Protokół posiedzenia Senatu w dniu 22 grudnia 2021 r.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr. Józefa Krawczyka na czas nieokreślony od dnia 1 lutego 2022 r.
 5. Wnioski dydaktyczne.
  5.1. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie programu studiów dla kierunku Global Communication II stopnia dla cykli  kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023.
  5.2. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie uchylenia uchwały Nr 95/2019 w sprawie programu studiów dla kierunku historia cywilizacji śródziemnomorskich.
  5.3. Zmiana uchwały Nr 104/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 w zakresie uchylenia zasad rekrutacji na kierunki: anglistyka, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, historia cywilizacji śródziemnomorskich, europeistyka.
  5.4. Zmiana uchwały Nr 105/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 w zakresie uchylenia zasad rekrutacji na kierunki: anglistyka, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, historia cywilizacji śródziemnomorskich, europeistyka.
  5.5. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się oraz zasad przyjęcia na studia na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się.
 6. Wolne wnioski.

- projekt porządku obrad został zmieniony/uzupełniony w poniższym zakresie:
pkt 6 zmienił brzmienie na: Dyskusja nad sytuacją w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
przesunięto do pkt 7. Wolne wnioski.

 

PDFProponowany porządek obrad Senatu UWr - 2021.pdf (133,46KB)
PDFProponowany porządek obrad Senatu UWr - 2020.pdf (135,05KB)