Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek obrad Rady

Proponowany porządek obrad Rady UWr 31 marca 2023 r. (posiedzenie hybrydowe)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady UWr z 27 stycznia 2023 r. oraz z 24 lutego 2023 r.
 3. Spotkanie z JM Rektorem, prof. dr. hab. Robertem Olkiewiczem.
 4. Ankieta na temat jakości obsługi na UWr. Zaproszeni przedstawiciele Działu ds. Komunikacji: Wojciech Głodek, p.o. Zastępca Kierownika, Agata Kreska – ref. prof. dr hab. Bogusław Pawłowski, dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr
 5. Zatwierdzenie planu pracy Rady na rok 2023 (finalizacja dyskusji z poprzedniego posiedzenia Rady – wiodące tematy 2023) – ref. Prezydium Rady.
 6. Sprawozdanie z realizacji strategii UWr za rok 2022 – ref. prof. dr hab. Robert Wieczorek, Prorektor ds. finansów i rozwoju oraz dr hab. Jakub Michaliszyn z Wydziału Matematyki i Informatyki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Ministra Edukacji i Nauki o objęcie Rektora UWr, prof. Roberta Olkiewicza podwyżkami wynagrodzeń wynikającymi z regulacji o 4,4% + 7,8% – ref. Wojciech Hann.
 8. Sprawy różne/wolne wnioski.

Porządek obrad Rady UWr 24 lutego 2023 r. (posiedzenie hybrydowe)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie zaległych protokołów z posiedzeń Rady.
 3. Spotkanie z Główną Księgową, dr Anną Wieczorkowską - kalendarz pracy nad zatwierdzeniem sprawozdań finansowych UWr za rok 2022.
 4. Zatwierdzenie planu pracy Rady na rok 2023 (kontynuacja i finalizacja dyskusji z poprzedniego posiedzenia Rady) – ref. Prezydium Rady.
 5. Inkubator innowacji na UWr: stan zaawansowania prac – ref. Wojciech Hann, dr hab. Lucjan Jerzykiewicz, prof. UWr.
 6. Stan przygotowań ankiety wśród pracowników UWr – ref. prof. Bogusław Pawłowski.
 7. Sprawy różne/wolne wnioski.

Porządek obrad Rady UWr 27 stycznia 2023 r. (posiedzenie hybrydowe)

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady UWr w dniu 16 grudnia 2022 r. oraz protokołów zaległych. 
 3. Wprowadzenie zmiany do Regulaminu Rady UWr w punkcie zakwestionowanym przez senacką Komisję Statutową UWr.
 4. Ankieta wśród pracowników UWr: propozycja podejścia – ref. prof. Bogusław Pawłowski.
 5. Inkubator innowacji na UWr. Spotkanie z Dyrektorką Departamentu Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju, Elizą Kruczkowską oraz prof. Lucjanem Jerzykiewiczem, przewodniczącym Zespołu ds. rozwoju strategicznych relacji z podmiotami otoczenia społecznego (zadanie nr 21 IDUB).
 6. Spotkanie z reprezentantami związków zawodowych UWr: pp. Krzysztofem Demczyszynem (przewodniczący ZZPAB), Andrzejem Jabłońskim i Janem Kusznierzem (przewodniczący i wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”).
 7. Plan pracy Rady na rok 2023 – ref. Prezydium Rady.
 8. Sprawy różne/wolne wnioski.

PDFPorządek obrad Rady UWr w roku 2022.pdf (122,21KB)
PDFPorządek obrad Rady UWr w roku 2021.pdf (182,04KB)
PDFPorządek obrad Rady UWr w roku 2020.pdf (106,73KB)