Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)

      Biuro Współpracy Międzynarodowej zostało powołane do życia zarządzeniem Rektora Nr 106/2007 z dnia 21 grudnia 2007. Biuro przejęło kontynuowanie zadań prowadzonych przez zlikwidowany mocą zarządzenia Dział Współpracy z Zagranicą oraz podlegającą mu sekcję pod nazwą Biura Międzynarodowej Wymiany Studenckiej. W zarządzeniu został określony zakres działania Biura i zadań do wykonania.

    BWM zajmuje się koordynowaniem współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego z uczelniami i instytucjami edukacji wyższej w Europie i poza Europą. Współpraca ta obejmuje udział naszej Uczelni w programach wymiany skierowanych do studentów, doktorantów, kadry akademickiej i administracyjnej. Programem, który Uczelnia nasza realizuje z sukcesem już od 20 lat to Program Erasmus +. Program ten pozwala na wymianę studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami z ponad 600 uczelniami europejskimi. 

    Od 2005 roku, jako jedyna Uczelnia w Polsce uczestniczymy w Programie ISEP International Student Exchange Program. Dzięki temu programowi gościmy na naszym Uniwersytecie studentów amerykańskich a nasi studenci mogą wyjeżdżać na semestralne studia na jedną z 250 uczelni amerykańskich.

     BWM koordynuje uczestnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego w trzech projektach edukacyjnych w ramach programu Erasmus Mundus. Program ten zakłada prowadzenie wspólnych studiów magisterskich w języku angielskim we współpracy z kilkoma innymi uczelniami europejskimi. Obecnie na naszej Uczelni realizowane są trzy takie projekty: dwa na Wydziale Nauk Społecznych tj. Global Studies Konsorcjum,  w skład Konsorcjum oferującego te studia wchodzą następujące uniwersytety:

oraz  Mitra Konsorcjum,  w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego partnerem realizującym  wspólne międzynarodowe studia magisterskie jest Instytut Socjologii.

Pozostali partnerzy w programie to:

     W roku akademickim 2004/2005 Uniwersytet przystąpił do realizacji Programu im. Lane Kirklanda w ramach, którego na naszej Uczelni przebywa, co roku około 10 stypendystów z krajów byłego Związku Radzieckiego głównie z Ukrainy, Białorusi, Gruzji,  Mołdawii, Kazachstanu, Obwodu Kaliningradzkiego. Stypendyści ci mają szansę uzupełnienia swojego wykształcenia oraz odbycia praktyki zawodowej w jednej z samorządowych lub pozarządowych instytucji Dolnego Śląska.

   BWM od roku akademickiego 2007/2008 prowadzi również rekrutację Kandydatów spoza Unii Europejskiej na studia licencjackie i magisterskie prowadzone  w języku angielskim.

 

BWM od roku akademickiego 2007/2008 prowadzi również rekrutację Kandydatów spoza Unii Europejskiej na studia licencjackie i magisterskie prowadzone  w języku angielskim.

 

Uniwersytet Wrocławski – liczba przyjętych kandydatów na studia

Rok akademicki

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Wydział Filologiczny

26

54

50

53

64

52

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

5

2

2

8

8

(2) 0

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

30

98

184

171

175

97

Wydział Nauk Społecznych

41

60

68

78

66

79

Wydział Nauk Biologicznych

-

-

-

-

-

-

Wydział Biotechnologii

13

12

36

27

41

18

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

3

18

26

24

18

12

Wydział Chemii

7

5

18

7

13

1

Wydział Fizyki i Astronomii

0

2

2

2

0

0

Wydział Matematyki i Informatyki

-

-

-

-

-

5

Łącznie

125

251

386

390

385

266

 

 

      Od 2008 roku BWM prowadzi Study Abroad Program, pozwalającym studentom Uczelni z całego Świata ubiegać się o pobyt semestralny lub roczny na naszej Uczelni.             

      Poza realizacją wszystkich wyżej wymienionych programów BWM regularnie i od lat prowadzi współpracę z uczelniami zagranicznymi w ramach dwustronnych umów ogólnouniwersyteckich. Uniwersytet ma podpisanych 140 takich umów jednakże najbardziej aktywna i efektywna współpraca dotyczy umów z 59 uczelniami. Współpraca ta obejmuje wymianę pracowników naukowych, doktorantów i studentów, a także prowadzenia wspólnych badań naukowych i organizowania wspólnych konferencji i sympozjów.

     Biuro Współpracy Międzynarodowej jest równocześnie źródłem informacji dla całej społeczności akademickiej dotyczącej innych ofert stypendialnych w tym między innymi oferty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), DAAD, GFPIS, CEEPUS, stypendia wyszehradzkie, stypendia Fundacji Nauki Polskiej.

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

Biuro Współpracy Międzynarodowej znajduje się w Głównym Gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego przy Placu Uniwersyteckim 1

 

Godziny otwarcia biura:

Poniedziałek: 9.00-14.00

Wtorek: 9.00-14.00

Środa: NIECZYNNE

Czwartek: 9.00-14.00

Piątek: 9.00-14.00

 

Pokój 109 (I piętro)

Urszula BRODA

Kierownik

tel. +48 71 375 2705

tel. +48 71 375 2703

e-mail: urszula.boroda@uwr.edu.pl

 

Erasmus+

Barbara SKAŁACKA-HARROLD

Z-ca kierownika, Koordynator Uczelniany Pr. ERASMUS+ umowy bilateralne Erasmus, wyjazdy pracownicze ERASMUS+

tel. +48 71 375 2705

tel. +48 71 375 2703

e-mail: barbara.skalacka-harrold@uwr.edu.pl

 

Anna SAS-KOROBCZAK

ERASMUS+ studenci wyjeżdżający

tel. +48 71 375 2705

tel. +48 71 375 2703

e-mail: anna.sas-korobczak@uwr.edu.pl

 

Barbara PIETRZKIEWICZ

ERASMUS+ studenci przyjeżdżający

tel. +48 71 375 2705

tel. +48 71 375 2703

e-mail: barbara.pietrzkiewicz@uwr.edu.pl

 

Zofia PIETRZKIEWICZ

Erasmus+ praktyki 

tel. +48 71 375 2705

tel. +48 71 375 2703

e-mail: zofia.pietrzkiewicz@uwr.edu.pl

 

Joanna SKOTNICKA

ERASMUS+ studenci wyjeżdżający

tel. +48 71 375 2705

tel. +48 71 375 2703

e-mail: joanna.skotnicka@uwr.edu.pl

 

Pokój 36 (parter):

Inne programy wymian

Agata NOWAK - urlop

Umowy bilateralne, programy dla instytucji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

tel. +48 71 375 22 11

e-mail: agata.nowak@uwr.edu.pl

 

Szczepan FALECKI

Umowy bilateralne, programy dla instytucji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

tel. +48 71 375 22 11

e-mail: agata.nowak@uwr.edu.pl

 

Wyjazdy pracowników

Barbara WYSZTYGIEL

wyjazdy pracowników, wnioski wyjazdowe

tel. +48 71 375 22 48

tel. +48 71 344 69 99

e-mail: barbara.wysztygiel@uwr.edu.pl

 

Magdalena NYCZKA-STICH

wyjazdy pracowników, wnioski wyjazdowe - urlop

tel. +48 71 375 22 48

tel. +48 71 344 69 99

e-mail: magdalena.nyczka-stich@uwr.edu.pl 

 

Studia pełnopłatne w języku angielskim

Katarzyna KRAWCZYK

studia pełnopłatne w j. angielskim, promocja w krajach poza UE

tel. +48 71 375 28 77

tel. +48 71 344 28 64

e-mail: katarzyna.krawczyk@uwr.edu.pl

 

Marta NOWAK

studia pełnopłatne w j. angielskim, promocja w krajach poza UE

tel. +48 71 375 28 77

tel. +48 71 344 28 64

e-mail: marta.nowak@uwr.edu.pl 

 

Karina BOJKO

studia pełnopłatne w j. angielskim, promocja w krajach poza UE

tel. +48 71 375 28 77

tel. +48 71 344 28 64

e-mail: karina.bojko@uwr.edu.pl
 

 

informację wytworzył(a): Urszula Broda
za treść odpowiada: Urszula Broda
data wytworzenia: 16-05-2011

 

 

 

 

 

Wersja XML