Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestry, ewidencje, archiwa

Jednostki Uniwersytetu Wrocławskiego rejestrują i prowadzą ewidencję załatwianych spraw oraz archiwum podręczne, w którym przechowywana jest dokumentacja przez 2 lata. Po upływie tego okresu, zgodnie z przepisami archiwalnymi, dokumentacja jest brakowana lub przekazywana do Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego (50-139 Wrocław, ul. Szewska 50/51, tel (71) 3752228, fax: (71) 3432545, e-mail: auw@uwr.edu.pl , strona internetowa www.archiw.uni.wroc.pl)

 

Wersja XML