Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

protokoły Rady Wydziału

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW KOLEGIALNYCH UNIWERSYTETU I ICH KOMISJI par. 10 ust. 4: Protokoły są udostępniane do wglądu – w całości lub w części – na wniosek zainteresowanej osoby, po uzyskaniu zgody przewodniczącego organu kolegialnego lub komisji. 

Wersja XML