Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Senatu - 2018

Uchwały z dnia 24 stycznia 2018 r.:

PDF   Uchwała Nr 01_2018 Senatu UWr z dnia 2018-01-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Jerzego Supernata.pdf
PDF   Uchwała Nr 02_2018 Senatu UWr z dnia 2018-01-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Patrycji Zawadzkiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 03_2018 Senatu UWr z dnia 2018-01-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Małgorzaty Janickiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 04_2018 Senatu UWr z dnia 2018-01-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Mirosława Masojcia.pdf
PDF   Uchwała Nr 05_2018 Senatu UWr z dnia 2018-01-24 zmieniająca uchwałę w sprawie olimpiad i konkursów.pdf
PDF   Uchwała Nr 06_2018 Senatu UWr z dnia 2018-01-24 w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.pdf
PDF   Uchwała Nr 07_2018 Senatu UWr z dnia 2018-01-24 w sprawie zgody na ustanowienie służebności gruntowej.pdf

 

Uchwały z dnia 21 lutego 2018 r.:

PDF   Uchwała Nr 08_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Roberta Wiszniowskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 09_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Andrzeja Borowca.pdf
PDF   Uchwała Nr 10_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz.pdf
PDF   Uchwała Nr 11_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Detlefa Hommela.pdf
PDF   Uchwała Nr 12_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Andrzeja Frydryszaka.pdf
PDF   Uchwała Nr 13_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Marka Mozrzymasa.pdf
PDF   Uchwała Nr 14_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Jolanty Ejfler.pdf
PDF   Uchwała Nr 15_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Artura Jeża.pdf
PDF   Uchwała Nr 16_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie odwołania przedstawicieli studentów z UKW i z komisji senackich.pdf
PDF   Uchwała Nr 17_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie zmian w komisjach senackich.pdf
PDF   Uchwała Nr 18_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie przyjęcia opinii o Kandydacie do tytułu dhc Uniwersytetu Jagiellońskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 19_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów.pdf
PDF   Uchwała Nr 20_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 w sprawie zniesienia kierunku fizyka techniczna.pdf
PDF   Uchwała Nr 21_2018 Senatu UWr z dnia 2018-02-21 zmieniająca zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018-2019.pdf

 

Uchwały z dnia 21 marca 2018 r.:

PDF   Uchwała Nr 22_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Jakuba Kierczaka.pdf
PDF   Uchwała Nr 23_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Anny Pietranik.pdf
PDF   Uchwała Nr 24_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie zmiany w Komisji Etyki.pdf
PDF   Uchwała Nr 25_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie nagród MNiSW dla nauczycieli akademickich.pdf
PDF   Uchwała Nr 26_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.pdf
PDF   Uchwała Nr 27_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie utworzenia kierunku chemia i toksykologia sądowa studia drugiego stopnia.pdf
PDF   Uchwała Nr 28_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie utworzenia kierunku chemia medyczna studia drugiego stopnia.pdf
PDF   Uchwała Nr 29_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie utworzenia kierunku inżynieria geologiczna studia drugiego stopnia.pdf
PDF   Uchwała Nr 30_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie utworzenia kierunku zarządzanie projektami społecznymi studia drugiego stopnia.pdf
PDF   Uchwała Nr 31_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie zniesienia kierunku studia środkowo-wschodnioeuropejskie.pdf
PDF   Uchwała Nr 32_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie zniesienia kierunku LLB International and European Law.pdf
PDF   Uchwała Nr 33_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 w sprawie zniesienia formy niestacjonarnej na kierunku dziedzictwo kultury materialnej.pdf
PDF   Uchwała Nr 34_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 zmieniająca zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018-2019.pdf
PDF   Uchwała Nr 35_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 zmieniająca uchwałę w sprawie olimpiad i konkursów.pdf
PDF   Uchwała Nr 36_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-13 w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie 2018-2019.pdf
PDF   Uchwała Nr 37_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości - Garbary 11.pdf
PDF   Uchwała Nr 38_2018 Senatu UWr z dnia 2018-03-21 zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości - Szajnochy 10.pdf

 

Uchwały z dnia 25 kwietnia 2018 r.:

PDF   Uchwała Nr 39_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Marii Korabik.pdf
PDF   Uchwała Nr 40_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 41_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie limitów przyjęć na studia 2018-2019.pdf
PDF   Uchwała Nr 42_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie olimpiad i konkursów ogólnopolskich.pdf
PDF   Uchwała Nr 43_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 zmieniająca regulamin studiów podyplomowych w UWr.pdf
PDF   Uchwała Nr 44_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Ogród Botaniczny.pdf
PDF   Uchwała Nr 45_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Kuźnicza 49-55.pdf
PDF   Uchwała Nr 46_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Kuźnicza 29b.pdf
PDF   Uchwała Nr 47_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Kampus Koszarowa.pdf
PDF   Uchwała Nr 48_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Stacja Ekologiczna Storczyk.pdf
PDF   Uchwała Nr 49_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Collegium Antropologicum.pdf
PDF   Uchwała Nr 50_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Św. Jadwigi 3-4.pdf
PDF   Uchwała Nr 51_2018 Senatu UWr z dnia 2018-04-25 w sprawie zgody na realizację inwestycji - Gmach Główny UWr.pdf

 

Uchwały z dnia 23 maja 2018 r.:

PDF   Uchwała Nr 52_2018 Senatu UWr z dnia 2018-05-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Ilony Błocian.pdf
PDF   Uchwała Nr 53_2018 Senatu UWr z dnia 2018-05-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Magdaleny Tabernackiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 54_2018 Senatu UWr z dnia 2018-05-23 w sprawie powołania przedstawicieli Samorządu Studentów do komisji senackich.pdf
PDF   Uchwała Nr 55_2018 Senatu UWr z dnia 2018-05-23 w sprawie zniesienia studiów na kierunku historia.pdf
PDF   Uchwała Nr 56_2018 Senatu UWr z dnia 2018-05-23 w sprawie zniesienia formy niestacjonarnej wieczorowej na kierunku historia.pdf
PDF   Uchwała Nr 57_2018 Senatu UWr z dnia 2018-05-23 zmieniająca zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018-2019.pdf
PDF   Uchwała Nr 58_2018 Senatu UWr z dnia 2018-05-23 w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2019-2020.pdf

 

Uchwały z dnia 20 czerwca 2018 r.:

PDF   Uchwała Nr 59_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Lecha Januszkiewicza.pdf
PDF   Uchwała Nr 60_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Patrycji Zawadzkiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 61_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 zmieniająca regulamin przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich.pdf
PDF   Uchwała Nr 62_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie upoważnienia dla Rady WNB.pdf
PDF   Uchwała Nr 63_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 64_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie uchylenia niektórych uchwał.pdf
PDF   Uchwała Nr 65_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie upoważnienia dla Rady CEN.pdf
PDF   Uchwała Nr 66_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie utworzenia Centrum Transferu Technologii.pdf
PDF   Uchwała Nr 67_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz przeznaczenia zysku netto.pdf
PDF   Uchwała Nr 68_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2017.pdf
PDF   Uchwała Nr 69_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2018.pdf
PDF   Uchwała Nr 70_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie środków na wynagrodzenia w roku 2018.pdf
PDF   Uchwała Nr 71_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie opinii o zasadach podziału dotacji budżetowej w roku 2018.pdf

 

Uchwały z dnia 26 września 2018 r.:

PDF   Uchwała Nr 72_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Doroty Heck.pdf
PDF   Uchwała Nr 73_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Ewy Kębłowskiej-Ławniczak.pdf
PDF   Uchwała Nr 74_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Anny Michońskiej-Stadnik.pdf
PDF   Uchwała Nr 75_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Urszuli Glensk.pdf
PDF   Uchwała Nr 76_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Ewy Jarosz-Sienkiewicz.pdf
PDF   Uchwała Nr 77_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Bartosza Jastrzębskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 78_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Janusza Stopyry.pdf
PDF   Uchwała Nr 79_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Elżbiety Tyszkowskiej-Kasprzak.pdf
PDF   Uchwała Nr 80_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Wiolety Umławskiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 81_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Rafała Wiglusza.pdf
PDF   Uchwała Nr 82_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Doroty Rybczyńskiej-Abdel Kawy.pdf
PDF   Uchwała Nr 83_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Ireneusza Karolewskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 84_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Dariusza Wojtaszyna.pdf
PDF   Uchwała Nr 85_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie przekształcenia formy kształcenia na kierunku filologia germańska.pdf
PDF   Uchwała Nr 86_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 w sprawie zatwierdzenia wzoru wspólnego dyplomu ukończenia studiów - WPAE.pdf
PDF   Uchwała Nr 87_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w UWr.pdf

 

Uchwały z dnia 24 października 2018 r.:

PDF   Uchwała Nr 88_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Jacka Rzeszotnika.pdf
PDF   Uchwała Nr 89_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Ewy Maciaszczyk-Dziubińskiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 90_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Krzysztofa Stefaniaka.pdf
PDF   Uchwała Nr 91_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Tomasza Szymury.pdf
PDF   Uchwała Nr 92_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Piotra Owczarka.pdf
PDF   Uchwała Nr 93_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Piotra Marszałka.pdf
PDF   Uchwała Nr 94_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Anny Pacześniak.pdf
PDF   Uchwała Nr 95_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Lucyny Szot.pdf
PDF   Uchwała Nr 96_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie opinii o powołaniu dyrektora Archiwum UWr.pdf
PDF   Uchwała Nr 97_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie zmian w komisjach senackich 2016-2020.pdf
PDF   Uchwała Nr 98_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie upoważnienia dla Rady WNOZKŚ.pdf
PDF   Uchwała Nr 99_2018 Senatu UWr z dnia 2018-10-24 w sprawie zatwierdzenia wzoru wspólnego dyplomu ukończenia studiów.pdf

 

Uchwały z dnia 21 listopada 2018 r.:

PDF   Uchwała Nr 100_2018 Senatu UWr z dnia 2018-11-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Dariusza Buraczewskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 101_2018 Senatu UWr z dnia 2018-11-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Światosława Gala.pdf
PDF   Uchwała Nr 102_2018 Senatu UWr z dnia 2018-11-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Przemysława Kaczmarka.pdf
PDF   Uchwała Nr 103_2018 Senatu UWr z dnia 2018-11-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Katarzyny Szalonki.pdf
PDF   Uchwała Nr 104_2018 Senatu UWr z dnia 2018-11-21 w sprawie zniesienia niestacjonarnej formy kształcenia na kierunku biologia.pdf

 

Uchwały z dnia 19 grudnia 2018 r.:

PDF   Uchwała Nr 105_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie projektu rozporządzenia MNiSW dotyczącego współczynników kosztochłonności.pdf
PDF   Uchwała Nr 106_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Artura Krężela.pdf
PDF   Uchwała Nr 107_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Anny Krasowskiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 108_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Anny Kulmy.pdf
PDF   Uchwała Nr 109_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Doroty Nowak.pdf
PDF   Uchwała Nr 110_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Katarzyny Kabały.pdf
PDF   Uchwała Nr 111_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Małgorzaty Werner.pdf
PDF   Uchwała Nr 112_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Mateusza Błaszczyka.pdf
PDF   Uchwała Nr 113_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Patrycji Matusz-Protasiewicz.pdf
PDF   Uchwała Nr 114_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w roku akademickim 2019-2020.pdf
PDF   Uchwała Nr 115_2018 Senatu UWr z dnia 2018-12-19 w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w roku akademickim 2019-2020.pdf
 

Wersja XML